Językowy Konkurs Recytatorski

W dniu 1 marca 2014 r. odbyły się eliminacje Językowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Kobieta w poezji”. Spośród ponad 150 uczestników konkursu jury wyłoniło 22 finalistów trzech  kategorii językowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za piękne interpretacje wierszy,  a wyróżnionych uczniów i nauczycieli zapraszamy na Galę Finałową, która odbędzie się w dniu 7 marca 2014r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Lista finalistów 2014

                                                                                                         Organizatorzy

Sport w PRL

27 lutego 2014 r. w naszej szkole odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Sport w PRL” przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Lublin. Podczas sesji wygłoszono referaty dotyczące różnych aspektów życia sportowego z lat 1944-1989:

Justyna Dudek (IPN Lublin) – Kobieta w sporcie.
dr Andrzej Kaproń (XXIII LO w Lublinie) – „Jadą jadą goście…” Wydarzenia sportowe na Lubelszczyźnie z udziałem zagranicznych zawodników (1945-1989).
Grzegorz Doroba – Marzenia, sukcesy, porażki zawodników Avii Świdnik na tle sportu motocyklowego w PRL.
Paweł Markiewicz (UMCS) – Kasperek – nazwisko z lubelskich przestworzy.
dr Marcin Kruszyński (IPN Lublin) – „Jak państwo widzicie nic nie widać w tej mgle” czyli parę słów o komentarzu sportowym.

Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości i młodzieży  lubelskich szkół. Obok wystąpień można było zobaczyć także trofea mistrzowskie, sprzęt motorowy, wystawę poświęconą wybitnym postaciom lubelskiego sportu przygotowaną z materiałów udostępnionych dzięki uprzejmości  Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz podziwiać wspaniałe modele samolotów.

fotogaleria

więcej na temat prelekcji na stronie http://moje.radio.lublin.pl/lublin-w-latach-70-w-starcie-gral-amerykanski-koszykarz-sport-w-prl-u.html

Projekt e-Odnawialne Źródla Energi Lubelszczyzny

W dniu 25.02.2014 rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu Gra o prąd. Na pierwszym spotkaniu młodzież zapoznała się z zasadami pracy nad projektem oraz obejrzała projekcję przygotowaną przez PAN – Oddział Lublin.

uczniowie gotowi do dzialania      pokaz projekcji 2

Uczniowie gotowi do działania                                     Pokaz projekcji

pierwsze proby pracy nad projektem_na pierwszym planie michal ciechanski z klasy i b     pokaz projekcji 1

Pierwsze próby pracy nad projektem na                    Pokaz projekcji
pierwszym planie Michał Ciechański z klasy I B

Stypendium Kapitana Jerzego Rossowskiego – Obrońcy Lublina we wrześniu 1939 roku

Zgodnie z sugestią syna jednego z Obrońców Lublina 1939 roku, Ludwika Jerzego Rossowskiego, z którym nasza szkoła utrzymuje stały kontakt oraz opiekuje się mogiłą Jego Ojca na cmentarzu na ul. Unickiej, położoną w kwaterze Obrońców miasta, Rada Pedagogiczna przyznała comiesięczne stypendium Jakubowi Rusińskiemu z klasy III ET.

Zgodnie z życzeniem pomysłodawcy i darczyńcy stypendium, członkowie Rady Pedagogicznej kierowali się następującymi kryteriami, określonymi przez Ludwika Jerzego Rossowskiego, w tym między innymi:
„Celem stypendium jest wsparcie finansowe ucznia (uczennicy) spełniającego następujące warunki:
  • rokuje nadzieję być w przyszłości dobrym obywatelem Polski,
  • pochodzi z rodziny mającej trudne warunki finansowe,
  • reprezentuje wysoki poziom moralny,
  • przejawia wyraźną wolę i determinację w zdobywaniu wiedzy”.
Na początku każdego roku szkolnego decyzja Rady Pedagogicznej Szkoły albo potwierdzi dotychczasową kandydaturę stypendysty, albo zaproponuje inną osobę.
Pan Ludwik Jerzy Rossowski, zamieszkały obecnie w Łodzi, gościł w naszej szkole podczas obchodów 73 Rocznicy Obrońców Lublina w 2012r. Niestety, brak fizycznych możliwości nie pozwolił mu uczestniczyć w uroczystościach w 2013 roku. Prowadzi jednak ze szkołą systematyczną korespondencję, śledzi bieżące wydarzenia w Elektroniku i serdecznie gratuluje Nam wysokich miejsc w Ogólnopolskim Rankingu Techników.
W jednym z licznych listów, adresowanych do Pani Dyrektor pisze: „Czuję się duchowo związany z Państwem zarówno z racji podjęcia przez młodzież opieki nad grobem mego ojca, a także przez fakt, że Szkoła przyjęła mego Ojca do grona swoich jakże zasłużonych Patronów.”

Sylwetka kapitana Jerzego Rossowskiego – notatka biograficzna

TARGI EDUKACYJNE 2014

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych do zapoznania się z oferą edukacyjną Zespołu Szkół Elektronicznych. Na Targach Lublin S.A. przy ulicy Dworcowej 11 w dniach 18 – 19 lutego 2014 na stoisku nr 84 prezentujemy ofertę dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces razem z nami.

DSC_0436            DSC_0444

Komitet XXXVII OOWEiE zakończył przyjmowanie zgłoszeń

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektroniczn § 4 pkt. 3 (Organizacja szczegółowa Olimpiady) Komitet Organizacyjny Olimpiady zakończył przyjmowanie zgłoszeń.

Do zawodów II i III stopnia zgłosiło się 67 szkół z terytorium Polski oraz 4 szkoły spoza granic RP desygnując 276 uczniów w 5 kategoriach tematycznych: elektrycznej,elektronicznej, teleinformatycznej,mechatronicznej oraz elektroniki medycznej.

IV edycja Językowego Konkursu Recytatorskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego do udziału w IV edycji Językowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Kobieta w poezji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 lutego 2014r.

Eliminacje odbędą się 1 marca 2014r. (sobota), a Gala Finałowa 7 marca 2014r. (piątek).

Wzór karty zgłoszenia oraz regulamin konkursu  dostępne są w Menu Konkursy

Zebrania z rodzicami

Dnia 06.02.2014r. (czwartek):

  • godz. 17:00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
  • godz. 18:00 – zebranie Rady Rodziców.